کد مطلب : 5333 تاریخ مطلب : 1395/06/22

رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي تاکيد کرد تلاش اصناف براي خنثي‌سازي تحريم‌هاي اقتصادي

رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي گفت: در واقع مي توان گفت ملت ايران به ويژه اصناف در برابر تحريم‌هاي اقتصادي دشمنان، تلاش بسياري براي خنثي‌سازي اين توطئه‌ها انجام دادند.

جمشيد زند رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي گفت: هفته بسيج اصناف و بازاريان بمناسبت سالروز شهادت شهيد مهدي عراقي نامگذاري شده است.

زند با تأکيد بر اينکه نقش اصناف در پيروزي انقلاب اسلامي شاخص و تاثيرگذار بوده است، اظهار کرد: طي 38 سال اخير اصناف و بازاريان ايران همواره پشتيبان اسلام، انقلاب و ولايت بودهاند و تا به امروز از مسير ولايت خارج نشدهاند.

وي ادامه داد: پس از پيروزي انقلاب و جنگ تحميلي کشورهاي غربي توطئههاي بسياري از جمله اعمال تحريم ها را براي ضربه زدن به جمهوري اسلامي و فشار بر ملت ايران طراحي و اجرا کردند که خوشبختانه با هدايتهاي ولايت و حضور بسيجيوار ملت ايران در برابر توطئهها به ويژه اصناف، دسيسه دشمنان خنثي شده است.

رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي گفت: در واقع مي توان گفت ملت ايران به ويژه اصناف در برابر تحريمهاي اقتصادي دشمنان، تلاش بسياري براي خنثيسازي اين توطئهها انجام دادند.

زند بهرهمندي از روحيه بسيجي به ويژه در ميان فعالان صنفي کشورمان را از جمله مهمترين ويژگيهاي ملت ايران عنوان کرد و افزود: با اين روحيه در برابر زيادهخواهيهاي دشمنان اسلام و انقلاب با تمام توان ايستادگي خواهيم کرد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور