کد مطلب : 5383 تاریخ مطلب : 1395/06/22

عضو کميسيون اجتماعي مجلس : نصب صندوق هاي مکانيزه به ايجاد امنيت اقتصادي کمک مي‌کند

عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: نصب صندوق هاي مکانيزه به ايجاد امنيت اقتصادي کمک مي‌کند و امنيت فروش بالا مي‌رود.

عبدالرضا عزيزي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران افزود: با حرکت به سمت حسابداري الکترونيکي ديگر نگران حسابرسي ها نخواهيم بود چرا که حسابرسي ها به صورت هماهنگ شده خواهد بود ضمن اينکه قيمت ها نيز تعديل و در تمام نقاط کشور يک نرخ خواهد شد.

عزيزي با بيان اينکه اصناف از جايگاه بالايي در اقتصاد کشور برخوردار هستند، افزود: اصناف بيش از شش ميليون شغل در کشور ايجاد کرده اند و در شرايط فعلي بايد گفت که به نسبت ساير بنگاه هاي اقتصادي بسيار خوب در عرصه اقتصادي ظاهر شده اند.

وي اظهار کرد: در شرايطي که نياز به ايجاد اشتغال داريم، اصناف بدون دريافت کمک مالي از دولت اشتغال ايجاد کرده اند ؛ از اين رو مجلس شوراي اسلامي و دولت بايد با اصناف همگام باشند.

عزيزي در خصوص اصلاح قانون نظام صنفي افزود: قانون نظام صنفي با يکسري نقايص در مجلس تصويب شد و در سال 92 قانون نظام صنفي اصلاحيه خورد اما اکنون مسئله اين است که اگر قرار است قانوني اصلاح و تصويب شود، نبايد خيلي با عجله و بدون بررسي قوانين را تصويب کرد تا نياز به اصلاحيه مجدد نباشد.

وي با تاکيد بر اينکه قانون بايد کارشناسانه باشد تا نيازي به اصلاحيه مجدد نباشد،گفت: در حال حاضر بايد کارشناسان حقوقي اصناف کشور در رابطه با مشکلات قانون نظام صنفي پيشنهادات و موارد مورد نظر را براي بازنگري قانون به صورت کامل به مجلس ارائه کنند تا اصلاحيه يک بار براي هميشه انجام گيرد.

عزيزي در خصوص ادغام اتحاديه هاي همگن نيز اظهار داشت: اتحاديه هايي که به حد نصاب عضويت نمي رسند و توانايي مالي اندک دارند، بايد ادغام شوند تا از مشکلات آنها کاسته شود .
نیمتا روزنامه های صبح کشور