کد مطلب : 5384 تاریخ مطلب : 1395/06/22

رئيس اداره اصناف صنعت و معدن استان مرکزي: اماکن توزيع لباس‌هاي نامناسب مهروموم مي‌شود/برخورد با درج هرگونه نوشته نامتعارف بر روي لباس‌ها

رئيس اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي با بيان اينکه اماکن توزيع لباس‌هاي نامناسب پلمب مي‌شوند از برخورد با درج هرگونه نوشته نامتعارف بر روي لباس‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاري تسنيم از اراک، بيژن جنابي در جلسه کارگروه عفاف و حجاب که در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مرکزي برگزار شد با اشاره به اقدامات انجام شده در سال 95 در راستاي حفظ حجاب و عفاف اظهار داشت: در دو بعد درونسازماني و برونسازماني دستوراتمان را به بخشهاي تابعه ابلاغ کردهايم، همچنين در بحث مدافعان حريم خانواده از طريق اتوماسيون اداري پيامهايي ارسال ميشود.

رئيس اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: اقدامات برونسازماني که تاکنون انجام دادهايم شامل حمايت از توليدکنندگان پوشاک با الگوهاي اسلامي و همکاري و تعامل با نيروي انتظامي در راستاي گشت پلمپ اماکن توزيع لباسهاي نامناسب بوده است.

جنابي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستاي جلوگيري از توزيع لباسهاي نامناسب گفت: مکاتباتي با چاپخانههايي که در زير مجموعه اين اداره فعاليت دارند انجام شده و در آن ذکر کردهايم که از درج هرگونه نوشته نامتعارف بر روي البسه خودداري نمايند تا از اين روند جلوگيري شود.

وي عنوان داشت: براي انجام شدن اين کار، تلاش بسيار و همتي پايدار لازم است و همه بايد دست در دست هم بکوشيم تا جامعهاي سالم و عاري از هرگونه مسائل غسرفرهنگي داشته باشيم.

نهادينه سازي فرهنگ حجاب و عفاف مستلزم برنامه ريزي اصولي است

رئيس اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه دشمن با ترويج و تبليغ فرهنگ غرب در همه ابعاد زندگي مردم، به دنبال دور کردن آنها از الگوهاي ارزشي و اخلاقي است، گفت: خانوادهها بايد الگوهاي اخلاقي وارزشي ديني را به جوانان خود معرفي کنند چراکهدور شدن از الگوهاي ارزشي و اخلاقي عامل اصلي گسترش بدحجابي و بيعفتي در جامعه است.

وي افزود: حجاب و حيا راههاي سوء استفاده را سد و شعله هاي شهوت را خاموش ميکند، چراکه حجاب تنها يک حکم و تکليف الهي نيست بلکه حقي است که زنان و مردان بايد از آن دفاع کرده و آن را حفظ کنند تا به واسطه آن هم خود به رشد و کمال برسند و هم جامعه را به آرامش و سلامت برسانند.

جنابي تصريح کرد: مهمترين راه پيشگيري و کاهش معضلات در همه بخشها و مقابله با آسيبهاي اجتماعي توجه بيشتر به حوزه فرهنگ، اخلاقيات، معنويات و ورود از منظر دين است.

رئيس اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: با توجه به اينکه بسياري از آسيبهاي اجتماعي متوجه خانواده و بانوان در جامعه است، بايد برنامههايي که در اين حوزه اجرا ميشود در راستاي تقويت باورهاي ديني و بيداري و آگاهي بخشي بانوان به آسيبها و مضرات معضلات اجتماعي باشد.
نیمتا روزنامه های صبح کشور